You are currently viewing Punkt informacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Punkt informacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Od 1 maja do 30 listopada Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS realizuje projekt „Punkt informacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia” współfinansowany przez Miasto Rybnik. Jego celem jest udzielanie wsparcia informacyjnego i edukacyjnego osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom Rybnika potrzebującym doradztwa w obszarze niepełnosprawności. Poza doradztwem odbędą się także inne działania:

  • warsztaty edukacyjne w rybnickich szkołach oswajające z niepełnosprawnością;
  • warsztaty dla osób chorujących psychicznie i profesjonalistów przygotowujące do prowadzenia w szkołach prelekcji destygmatyzacyjnych i spotkań informacyjnych na temat niepełnosprawności psychicznej;
  • spotkanie sieciujące dla rybnickich organizacji pozarządowych, służb i instytucji w celu podzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Kontakt: Hanna Pasterny, tel. 503 074 783
hanna.pasterny@cris.org.pl

Informacje o projekcie można znaleźć pod linkiem