List Rektora WŚSD na Poniedziałek Wielkanocny

Drodzy w Chrystusie, Bracia i Siostry!
Święty Piotr wraz z pozostałymi Jedenastoma świadkami Jezusa ogłasza wspaniałą
nowinę: Jezus, który został przybity do krzyża i zabity, żyje! Niemożliwe było, aby panowała
nad Nim śmierć, Bóg Go wskrzesił. Doniosły głos Piotra zabrzmiał dzisiaj w naszych uszach i
napełnił nasze serca radością. Historia życia Jezusa nie zamknęła się w ramach
wyznaczonych przez czas i miejsce, tak odległe od naszego czasu i miejsc, w których żyjemy.
Jezus nie jest jedynie, ani przede wszystkim, jednym z wielkich, godnych naśladowania
bohaterów przeszłości, który dokonywał niezwykłych czynów, cudów i znaków. On nie jest
również jedną z wielu tragicznych postaci, które zakończyły swoje życie w dramatycznych
okolicznościach, wierne do końca sobie i głoszonym przez siebie ideałom. Jezus nie jest
wreszcie Tym, który żyje jedynie w wiernej pamięci swoich wyznawców, wspominany na
przestrzeni wieków przez coraz to nowe pokolenia chrześcijan.

Ponieważ Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci, On żyje, jest realnie obecny
także w naszym życiu, a nie tylko w naszych wspomnieniach. Dzisiaj znowu staje przed
każdym z nas i mówi: Witajcie! (…) Nie bójcie się! Żyjący Jezus wychodzi nam naprzeciw,
wlewa w nasze serca nadzieję i odwagę, daje nam siły do mierzenia się z wyzwaniami
stojącymi przed każdym z nas.

Uprzywilejowanym miejscem doświadczenia spotkania z żyjącym Panem jest
Eucharystia. W jej centralnym miejscu zgromadzeni na świętej wieczerzy powtarzamy
nowinę zwiastowaną przez Apostoła Piotra: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał,
Chrystus powróci; Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i
oczekujemy Twego przyjścia w chwale… I przyjmujemy Jego słowo, żywe i skuteczne,
jednoczymy się z Nim w Komunii św., poprzez sakramentalne znaki uczestniczymy w Jego
życiu.

Jednym z owoców tych spotkań jest pragnienie i zdolność do naśladowania Jezusa,
Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził (…) niezwykłymi czynami, cudami i znakami…
Tego, który przeszedł (…) dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, jak czytamy w Dziejach
Apostolskich. I w naszych czasach dzięki bliskości żyjącego Syna Bożego tak wielu ludzi czyni
podobnie: z poświęceniem, nieraz narażając własne zdrowie, oddaje się posłudze chorym,
potrzebującym. Dzisiaj te niezwykłe czyny, znaki i cuda przyjmują bardzo różnorodny kształt
w tych wszystkich miejscach, w których człowiek bywa bezbronny i bezradny. Z ogromną
wdzięcznością i szacunkiem myślimy przede wszystkim o służbach medycznych, sanitarnych,
o administracji rządowej i samorządowej. Także alumni naszego seminarium duchownego,
zgodnie ze swoimi możliwościami włączyli się jako wolontariusze w pomoc chorym na
COVID-19 w Szpitalu Tymczasowym w Katowicach.

Pod koniec kwietnia rozpoczną się zapisy do Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego w Katowicach. Wszystkie informacje będą umieszczone na stronie
Internetowej: www.seminarium.katowice.pl Istotnym elementem formacji seminaryjnej są
studia teologiczne, odbywane na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Studiują
na nim nie tylko alumni, ale także ich koleżanki i koledzy, którzy wybrali kształcenie w takich
specjalnościach, jak Teologia nauczycielska, Teologia w kulturze, Poradnictwo małżeńskie i
rodzinne, Opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej.

Serdecznie dziękuję za duchowe i materialne wsparcie naszego Seminarium i
Wydziału Teologicznego, za wszelką życzliwość! Szczególne słowa wdzięczności kieruję do
naszych wiernych przyjaciół zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Seminarium oraz tych,
którzy wytrwale modlą się o nowe powołania do służby Bożej oraz o odwagę dla tych,
których Bóg powołuje i o wytrwanie w powołaniu. Proszę, abyście w tej modlitwie nie
ustawali. Wszystkim składam serdeczne życzenia: Niech Żyjący Jezus opromienia swoim
światłem wszystkie mroki waszego życia, niech wnosi w wasze życie nadzieję i pokój, daje
odwagę i moc!

Szczęść Boże!
ks. dr Marek Panek, rektor WŚSD