You are currently viewing Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów
zamieszkujących teren Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon.
Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA – wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa
wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia
bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia,
czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie
społecznej.

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA – na naszej infolinii można zgłosić problem seniora,
a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób
w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę
pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.