You are currently viewing Roraty 2021

Roraty 2021

Zapraszamy do udziału w roratach wszystkie dzieci naszej parafii, a także wszystkich chętnych do duchowego przygotowania się na Boże Narodzenie.

Roraty będą od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.00, a w piątek o godzinie 16.00.

Rozpoczynamy 29 listopada 2021 roku.

Zachęcamy do zakupu “Małego gościa”, w którym znajdziecie materiały na roraty.

Tegoroczna piosenka adwentowa nosi tytuł: “Podróż do Betlejem”.
Jej tekst jest dostępny na stronie internetowej: Roraty. Adwent 2021 (malygosc.pl)