You are currently viewing Pomoc OPS osobom starszym

Pomoc OPS osobom starszym

Ważna informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Informujemy, że osoby starsze i samotne, które z obawy przed zakażeniem nie wychodzą z domu, mogą uzyskać pomoc wolontariacką w formie dostarczania zakupów żywności oraz leków.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z pracownikiem tut. Ośrodka Pomocy Społecznej
pod nr tel. 517 824 097 w celu dalszego skoordynowania i udzielenia pomocy.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie w miarę możliwości tej informacji wśród osób starszych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://www.opsrybnik.pl/d