OGŁOSZENIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest


Powszechny Spis Rolny 2020

Udział w spisie jest obowiązkowy
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przede wszystkim poprzez
samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która
dostępna jest na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ przez cały okres trwania
spisu.
Osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu mogą spisać się telefonicznie
dzwoniąc na czynną codziennie w godz. 8.00-20.00 infolinię spisową pod numer
22 279 99 99.
Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju użytkownicy gospodarstw rolnych będą
mogli udzielić informacji w spisie także:
– bezpośrednio w wywiadzie przeprowadzonym w miejscu dogodnym dla
użytkownika gospodarstwa rolnego,
– korzystając ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania
samospisu internetowego.
Zapraszam do udziału w spisie, który pozwoli na uzyskanie danych o aktualnej sytuacji
społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej produkcji rolnej,
będących podstawą opracowania programów dalszego rozwoju polskiego rolnictwa
i obszarów wiejskich.


Aurelia Hetmańska
Dyrektor Urzędu Statystycznego
w Katowicach
Zastępca
Wojewódzkiego Komisarza Spisowego