You are currently viewing Msze Święte w TV, Radio i Internecie

Msze Święte w TV, Radio i Internecie

Przypominamy, że została udzielona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej wszystkim osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom, a także tym, którzy czują obawy przed zarażeniem koronawirusem.

Zostając w domach można łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Poniżej podajemy, gdzie można zobaczyć bądź usłyszeć transmisję Mszy Świętej w niedzielę 15 marca 2020 roku.

TV:
godz. 7:00 – TVP 1
godz. 9:30 – Telewizja TRWAM
godz. 11.00 – TVP 1
godz. 13:00 – TVP POLONIA

Radio:
godz. 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
godz. 10:30 – Radio Katowice
godz. 12:00 – Radio eM
godz. 19:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

Internet:
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

Osoby, które korzystają z dyspensy ks. Arcybiskupa i uczestniczą we Mszy św. niedzielnej poprzez radio, telewizję, czy Internet, mogą swoje ofiary materialne składać poprzez konto parafialne na rachunek:
35 1020 2472 0000 6702 0511 7629
z dopiskiem „Ofiara na budowę kościoła”.