KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ODPUSTEM
KU CZCI MATKI BOŻEJ UŚMIECHNIĘTEJ W PSZOWIE

 

Czcigodni Księża, drodzy Czciciele Matki Bożej Uśmiechniętej, drogie Rodziny!


Druga niedziela września przeżywana jest w naszym lokalnym Kościele jako czas
spotkania z Maryją, Panią Uśmiechniętą, na tradycyjnej pielgrzymce do Pszowa. W tym roku
odpust pszowski stworzy także okazję do refleksji nad Eucharystią – „Wielką tajemnicą
wiary”. W modlitwie powierzymy orędownictwu Matki Bożej wszystkie sprawy osobiste
i społeczne, zwłaszcza nasze rodziny. Tej, „która płaszczem uśmiechu broni Śląsk przed złem
całym” polecimy również osoby zmagające się z obecną sytuacją w kraju i na świecie,
szczególnie chorych, ich najbliższych oraz służby medyczno-sanitarne.
W związku z trwającą epidemią nie możemy spotkać się w tradycyjnej formie,
w plenerze wokół murów pszowskiej bazyliki. Obecność wiernych na sumie odpustowej
w pszowskiej bazylice będzie podlegała ograniczeniom. Zapraszamy jednak wszystkich
czcicieli Matki Bożej do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę pielgrzymów
w niedzielę, 13 września 2020 r. od godziny 10 przed wizerunkiem Pani Uśmiechniętej
za pośrednictwem mediów. Uroczystość będzie transmitowało m.in. Radio eM oraz parafialny
kanał w serwisie YouTube i Facebook.
W ramach bezpośredniego przygotowania do Odpustu duszpasterze pszowskiego
sanktuarium zapraszają do „triduum modlitewnego” przed wizerunkiem Pani Uśmiechniętej
za pośrednictwem parafialnej transmisji internetowej według następującego planu:
Czwartek, 10 września:
17.00 Różaniec i Litania do Matki Bożej Uśmiechniętej
18.00 Msza święta
Piątek, 11 września:
17.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Uśmiechniętej
18.00 Msza święta
Sobota, 12 września:
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 I Nieszpory Maryjne
18.00 Msza Święta
Niech Pani Uśmiechnięta wyprasza nam u swego Syna potrzebne łaski. Szczęść Boże!


ks. Andrzej Pyrsz
Proboszcz Parafii NNMP w Pszowie
Pszów, 15 sierpnia 2020 r.

PROŚBA
Prosimy uprzejmie o odczytanie powyższego zaproszenia w parafiach w niedzielę tj.
6 września, w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Załączamy także materiały do
opublikowania na stronach internetowych, mediach społecznościowych i gablotkach.
Ponieważ z parafii nie wyruszą piesze pielgrzymki do Pszowa, proponujemy
duszpasterzom odmówienie po Mszach św. w niedzielę 13 września Litanii do Pani
Uśmiechniętej, łącząc się tym sposobem duchowo z pszowskimi wiernymi i czcicielami Matki
Bożej – Pani Uśmiechniętej. Z góry dziękujemy za współpracę i życzliwość tej inicjatywie.


LITANIA DO MATKI BOŻEJ PSZOWSKIEJ, PANI UŚMIECHNIĘTEJ
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko Boża,
Matko bez zmazy pierworodnej poczęta,
Matko Dziewicza,
Matko Wniebowzięta,
Matko Odkupiciela,
Matko nasza,
Matko, której obraz przodkowie nasi przynieśli z Jasnej Góry,
Matko o jasnym obliczu,
Matko wielbiona tu od wieków życiem, sercem i pieśniami,
Matko serdeczna, Opiekunko ludzi,
Matko o sercu, które zna głos dzieci,
Matko, łask Szafarko,
Matko pomocy nieustającej,
Matko różańca świętego,
Królowo Anielska o skroni uwieńczonej różami,
Niepokalana, śliczna Jutrzenko,
Ufności wątpiących,
Do której w smutku wołamy,
Pod której płaszcz się uciekamy,
Którą tysiąc razy pozdrawiamy,
Której uśmiech leczy wszystkie serca rany,
Której uśmiech dostrzega serce nawrócone,
Której uśmiech przenika tę ziemię,
Która płaszczem uśmiechu bronisz Śląsk przed złem całym,
Królowo nad doliną Odry,
Złoty kluczu do Morawskiej Bramy,
Źródło otuchy pomiędzy Śnieżką a Karpat szczytami,
Niewiasto, na której głowie wieniec z gwiazd dwunastu,
Uboga, której zrabowano wszystkie klejnoty i wota,
Przebaczająca Matko miłosierdzia,
Panno Maryjo, która nas błogosławisz swym Synaczkiem,
Matko Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej i Jastrzębskiej,
Matko Pojednania kultur i narodów,
Matko Niemców, Czechów i Polaków, – módl się za nami.
Panno wierna, któraś pomagała wracać z powstań i wojen,
Matko dobrej śmierci, poległych żołnierzy i górników,
Uzdrowienie chorych dusz i ciał naszych,
Matko dobrych intencji pątników,
Orędowniczko powołań kapłańskich i zakonnych,
Nieprzyjaciółko wszelkiej herezji i grzechu każdego,
Maryjo, o której nigdy za wiele,
Córo Twego Syna,
Pełna łaski,
Dziewico posłuszna,
Chwały ikono,
Służebnico Pańska,
Gwiazdo zaranna,
Mieszkanie Mądrości,
Matko żyjących,
Początku Kościoła,
Znaku nadziei,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!


K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


K.: Módlmy się. Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się
początkiem naszego zbawienia, † udziel swoim sługom łaski, * aby święto Jej Narodzenia
utwierdziło nas w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pod Twoją obronę…