Komunikat Metropolity katowickiego.

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ODDAWANIA KRWI

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!
Przeżywany czas pandemii już niejednokrotnie stworzył nam okazje i możliwości,
aby w duchu solidarności zatroszczyć się o siebie nawzajem. Takich okazji nie brakuje
i teraz. Rozpoczęte wakacje to trudny czas m. in. dla publicznej służby krwi. Mając na
uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew, służącą ratowaniu zdrowia i życia
ludzkiego, dołączam się do apelu Centrum Krwiodawstwa i Ministerstwa Zdrowia,
którzy proszą o dzielenie się tym cennym darem ze swojego życia, niezbędnym do
ratowania życia tych, którzy na skutek wypadków czy chorób znaleźli się
w niebezpieczeństwie śmierci.
Kościół uczy, że oddanie krwi w celu ratowania ludzkiego życia jest przejawem
solidarności chrześcijańskiej i naśladowaniem miłości Boga do ludzi. Jest to przejaw
„kultury życia”, o którą tak często apelował św. Jan Paweł II.
Jako chrześcijanie jesteśmy świadomi naszego odkupienia, które dokonało się
przez Krew Jezusa. Krew jest symbolem życia, braterstwa i poświęcenia. Oddanie krwi
jest dowodem miłości i troski o bliźniego.

Bracia i Siostry!
Jeżeli sytuacja zdrowotna nam na to pozwala i nie ma innych przeciwskazań,
zachęcam do przekazania tego szczególnego daru z siebie w jednym z centrum
krwiodawstwa. Każda grupa krwi jest cenna i potrzebna.
Pamiętajmy, że w walce z pandemią z Covid-19 bardzo ważna jest krew osób,
które pokonały chorobę. Specjalny apel kieruję do ozdrowieńców, zwłaszcza wśród
naszych śląskich górników. A tym, którzy już oddali krew, aby mogło zostać wytworzone
leczące osocze, wyrażamy najwyższe uznanie i podziękowanie.
Pełne wiary „Bóg zapłać” za każdy bezinteresowny dar krwi kierujemy pod
adresem armii honorowych dawców krwi.
Serdecznie zachęcam duszpasterzy, aby stawali się życzliwymi promotorami
krwiodawstwa we wspólnotach parafialnych i sami – o ile zdrowie na to pozwala –
dołączyli do rzeszy wielkodusznych dawców krwi.
2
Do wszystkich skierowane są słowa św. Pawła zapisane w 2 Liście do Koryntian:
„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie
czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was
całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we
wszystkie dobre uczynki” (2Kor 9, 7-8).
Na czas wakacyjnego odpoczynku błogosławię i zapewniam o modlitwie,
zwłaszcza za wszystkich podróżujących na naszych drogach i apeluję o przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego, w tym bezwzględnej trzeźwości wymaganej od
kierowców, a także obowiązujących zaleceń służb sanitarnych.
Módlmy się za sobie nawzajem:
„Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź
nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną,
abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała
Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez
Chrystusa, Pana naszego”.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Katowice, 06 lipca 2020 r., we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
VA I – 58/20