You are currently viewing I Festiwal Dziecięcej Piosenki Religijnej

I Festiwal Dziecięcej Piosenki Religijnej

Dnia 3 czerwca 2022 r. odbył się w naszej parafii I Festiwal Piosenki Religijnej. W Festiwalu wzięły udział dzieci oraz młodzież. Na koniec występów zostały wręczone dyplomy za uczestnictwo i nagrody. Święty Augustyn powiedział kiedyś: „Kto śpiewa, ten modli się dwa razy.” Dlatego pragniemy promować dziecięcą i młodzieżową twórczość artystyczną, podnosić kulturę muzyczną i umiejętności wokalne dzieci i młodzieży. Pragniemy integrować dzieci, młodzież oraz dorosłych z parafii. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w festiwalu i zapraszamy chętnych do udziału za rok!