Dyspensa

DEKRET O DYSPENSIE
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
w piątek 30 grudnia 2022 r.


Działając po myśli kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim
diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej
dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek
30 grudnia 2022 r. – w liturgiczne święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w oktawie
Bożego Narodzenia.


Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia czynu charytatywnego
lub pokutnego oraz do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki