Deklaracja CEEB

Przekazujemy informację nadesłaną z Urzędu Miasta Rybnika.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji:

 • dla istniejących budynków – 12 miesięcy (liczone od 1.07.2021 r.)
 • dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma  czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:

 • w formie elektronicznej – poprzez stronę WWW.ZONE.GUNB.GOV.PL za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
 • w formie papierowej – bezpośrednio w kancelarii urzędu miasta lub wysyłając pocztą, na adres:
  Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z punktu obsługi klienta

Punkt,  w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji do CEEB mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rzecznej 8 (na parterze, po prawej stronie) i działa w godzinach obsługi klientów UM:

 • poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;
 • czwartek: 8.00 – 17.30;
 • piątek: 8.00 – 12.30.

W tych samych godzinach czynny jest też telefon do punktu: 32 43 92 398.

Spotkania dzielnicach:

 • Ochojec – 19 maja, w godz. 12.00-17.00, budynek przy placu Rodziny Machoczków,
 • Gotartowice – 26 maja, w godz. 14.00-17.00, Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Ziołowa 3)
 • Chwałęcice – 2 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (ul. Gzelska 7)
 • Niewiadom – 9 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Zabytkowa Kopalnia Ignacy (ul. Mościckiego 3)
 • Popielów – 14 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (ul. Leopolda Staffa 42a)
 • Boguszowice Osiedle – 23 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Szkoła Podstawowa nr 36 (ul. Sztolniowa 29 b)
 • Śródmieście – 30 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Punkt Halo!Rybnik (ul. Sobieskiego 20)

  Deklarację można pobrać na stronie: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/walka-ze-smogiem/ceeb