You are currently viewing AKCJA – Maseczka dla seniora

AKCJA – Maseczka dla seniora

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Katowickiej wraz z Chorągwią Śląską Związku Harcerstwa Polskiego przeprowadza bezpłatną akcję „Maseczka dla Seniora”.

Wystarczy wejść na stronę internetową: www.dobrodaj.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy, a maseczka zostanie dostarczona przez harcerzy do skrzynki pocztowej seniora.

Można też wysłać SMSa o treści „Maseczka” pod numer telefonu: 533 144 989 – koszt wg taryfy operatora.

Zapraszamy do udziału w akcji. Prosimy o jej rozpowszechnianie wśród seniorów.