RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
W RYBNIKU-NIEDOBCZYCACH


ul. Górnośląska 129 | 44-270 | Rybnik
REGON: 365259650 | NIP: 6423196918

Chrystus, powierzając z krzyża Maryję jako naszą Matkę, pragnął, abyśmy swoje życie tu na ziemi przeżywali razem z Nią. Aby to Ona, Maryja, była Pośredniczką łask między swymi dziećmi a Wszechmocnym Bogiem. Są miejsca na ziemi, które nieustannie tę prawdę nam przypominają, abyśmy nie zagubili się w sprawach doczesnych i nie zbłądzili z drogi prowadzącej do domu Ojca.

Jednym z takich miejsc jest nasza Parafia Matki Bożej Różańcowej w Rybniku, przy os. Wrębowa. Mimo, iż mury Kościoła widzialnego nadal jeszcze się tworzą, my już stanowimy Kościół duchowy, tworzymy niewidzialną wspólnotę serc, budujemy ŻYWY KOŚCIÓŁ.

Od 16 października 2012 roku mamy Kaplicę, w której gromadzimy się na wspólnej modlitwie oraz Mszy świętej.